Διασύνδεση epay τερματικών με συστήματα ERP

Αναφορικά με την επικείμενη διασύνδεση των EFT/POS συσκευών epay και των ταμειακών συστημάτων (ERP) ισχύουν τα ακόλουθα, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Αν διαθέτετε ERP και είστε συνδεδεμένος στο myData μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τότε βάσει των αποφάσεων Α.1155/2023 και Α.1035/2024, υποχρεούστε σε διασύνδεση ERP/POS σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Μέχρι 31/10/2024 εφόσον έχετε διασύνδεση του ERP με το epay POS μέσω DLL ή Cloud ECR
  • Μέχρι 30/6/2024 εφόσον δεν έχετε διασυνδεδεμένο το ERP με το epay POS

Αν διαθέτετε ERP και είστε συνδεδεμένος στο myData μέσω φορολογικού μηχανισμού ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ, τότε βάσει των αποφάσεων Α.1155/2023 και Α.1074/2024 παρέχεται η επιλογή διασύνδεσης ERP/POS ή ΑΔΗΜΕ-ΦΗΜΑΣ/POS σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Μέχρι 31/10/2024 εφόσον έχετε διασύνδεση του ERP με το epay POS μέσω DLL ή Cloud ECR
  • Μέχρι 30/6/2024 εφόσον δεν έχετε διασυνδεδεμένο το ERP με το epay POS

Η διασύνδεση μέσω Windows .Net DLL αφορά αποκλειστικά τα ενσύρματα μοντέλα τερματικών μας.

Για την ισχύ της παράτασης μέχρι 31/10/2024, η epay έχει δηλώσει τα source TIDs των τερματικών σας με σήμανση ‘2’ ως «διασυνδεδεμένη λειτουργία εκτός Α.1098/2022 & Α.1155/2023» αντί για ‘0’ ως «μη αναβαθμισμένα» που φαίνονταν μέχρι τώρα στο μητρώο της ΑΑΔΕ. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ως επιχείρηση μετά από τον σχετικό έλεγχο στο profile σας στο myAADE.

Η συμμόρφωση με την Α.1155/2023 από πλευράς ERP προϋποθέτει τη συμπληρωματική διασύνδεση του ERP σας, με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τον φορολογικό μηχανισμό σας για τη λήψη του provider’s signature ή token αντίστοιχα.

Για την περίπτωση πληρωμής με κάρτα κατά την παράδοση (κι όχι στο ταμείο) απαιτείται υλοποίηση από πλευράς ERP για τις προ-φορτωμένες συναλλαγές.

Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των τερματικών σας στην παραγωγή με το νέο μας λογισμικό η σήμανση τους θα γίνει ‘1300’ ως «αναβαθμισμένα να υποστηρίζουν Α.1098/2022 & Α.1155/2023» από ‘2’.

Σε περίπτωση που διαθέτετε ΕΑΦΔΣΣ υποχρεούστε να παραγγείλετε το νέο φορολογικό μηχανισμό ΦΗΜΑΣ μέχρι 31/5/2024 στο συνεργάτη σας.

Για τις περιπτώσεις με καταληκτική ημερομηνία 30/6/2024 θα πρέπει να δηλώσετε εγκαίρως στην ΑΑΔΕ την ημερομηνία επίσκεψης του εγκαταστάτη του ERP σας.