Διασύνδεση epay τερματικών με συστήματα ERP

Αναφορικά με την επικείμενη διασύνδεση των EFT/POS συσκευών epay και των ταμειακών συστημάτων (ERP) ισχύουν τα ακόλουθα, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Αν διαθέτετε ERP και είστε συνδεδεμένος στο myData μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τότε βάσει των αποφάσεων Α.1155/2023 και Α.1035/2024, υποχρεούστε σε διασύνδεση ERP/POS σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Μέχρι 31/10/2024 εφόσον έχετε διασύνδεση του ERP με το epay POS μέσω DLL ή Cloud ECR
  • Μέχρι 30/6/2024 εφόσον δεν έχετε διασυνδεδεμένο το ERP με το epay POS

Αν διαθέτετε ERP και είστε συνδεδεμένος στο myData μέσω φορολογικού μηχανισμού ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ, τότε βάσει των αποφάσεων Α.1155/2023 και Α.1074/2024 παρέχεται η επιλογή διασύνδεσης ERP/POS ή ΑΔΗΜΕ-ΦΗΜΑΣ/POS σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Μέχρι 31/10/2024 εφόσον έχετε διασύνδεση του ERP με το epay POS μέσω DLL ή Cloud ECR
  • Μέχρι 30/6/2024 εφόσον δεν έχετε διασυνδεδεμένο το ERP με το epay POS

Η διασύνδεση θα πρέπει να συντονισθεί από τον ERP πάροχό σας, ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει και για τη σωστή διασύνδεση του ERP σας με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τον φορολογικό μηχανισμό σας.

Σε περίπτωση που διαθέτετε ΕΑΦΔΣΣ υποχρεούστε να παραγγείλετε το νέο φορολογικό μηχανισμό ΦΗΜΑΣ μέχρι 31/5/2024 στο συνεργάτη σας.

Για τις περιπτώσεις με καταληκτική ημερομηνία 30/6/2024 θα πρέπει να δηλώσετε εγκαίρως στην ΑΑΔΕ την ημερομηνία επίσκεψης του εγκαταστάτη του ERP σας.