ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δελτία Τύπου

Συχνές ερωτήσεις

Αναλυτική Αναφορά Συναλλαγών – Τιμολόγιο

To νέο έντυπο, σας παρέχει αναλυτική αναφορά των συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί από το τερματικό σας και σας δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης των χρεοπιστώσεων σε τιμολόγιο με σύνοψη των ποσών  απλουστεύοντας την λογιστική συμφωνία σας με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ:

Mπορείτε να εξάγετε τα παραστατικά που επιθυμείτε μέσω της εφαρμογής WINBANK της Τράπεζας Πειραιώς ακολουθώντας τα βήματα:

Άλλα προϊόντα > Συναλλαγές Καρτών μέσω epay POS > (Πρόκειται να μεταφερθείτε σε περιβάλλον της epay)
Συνέχεια > Ενημερωτική Κατάσταση Αποδοχής Συναλλαγών
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Υποστήριξης Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων
(210 38 98 954), αρμόδιο να σας παρέχει πληροφορίες, υποστήριξη και καθοδήγηση όπου απαιτείται.

Δείγμα Statement – Τιμολόγιο

POS Manuals / Οδηγοί εγκατάστασης και χρήσης

POS Manuals / Οδηγοί διασύνδεσης

Οδηγίες αναβάθμισης εφαρμογής για υποστήριξη Diners

Pricing/Τιμολόγηση

Installments Card Table / Κάρτες Προγράμματος Δόσεων

Operating Guide/ Λειτουργικός Οδηγός

Σύμβαση Πλαίσιο / Framework Agreement

Dynamic Currency Conversion Guide/ Οδηγός Δυναμικής Μετατροπής Νομίσματος

Brand Guidelines

eCommerce Manuals / Οδηγοί Λύσεων eCommerce